Bilety miesięczne / ulgi

UWAGA!!! - jeszcze tańsze bilety wieloprzejazdowe (pracownicze)!!!

Firma SK-BUS informuje, że od dnia 17.04.2013 wprowadza sprzedaż biletów pracowniczych (wieloprzejazdowych).

Bilet wieloprzejazdowy polega na wykupieniu przez pasażerów odpowiedniej ilości przejazdów (30 sztuk) 1 impuls z karty jest pobierany za każdy przejazd w jedną stronę do wykorzystania w ciągu 366 dni (przez rok).

Bilety będzie można zakupić/wymienić u kierowcy autobusu.

Jednorazowa kaucja zwrotna za bilet elektroniczny wynosi 10 zł i pobierana jest tylko przy zakupie pierwszego biletu wieloprzejazdowego. 

Bilety zagubione, uszkodzone nie podlegają reklamacji.

Bilety sprzedawane są obecnie na trasach:

- Bochnia <-> Brzesko w cenie 180 zł (30 przejazdów) 6zł za przejazd.

- Bochnia <-> Kraków w cenie 260 zł (30 przejazdów) 8,60zł za przejazd - bilet ważny na trasie: Bochnia/Łapczyca/Moszczenica/Chełm do Krakowa

- Targowisko <-> Kraków w cenie 240 zł (30 przejazdów) 8zł za przejazd - bilet ważny na trasie: Targowisko/Grodkowice/Łysokanie/Brzezie/Czyżów/Suchoraba/Zagórze/Słomiróg do Krakowa

- Bodzanów <-> Kraków w cenie 200 zł (30 przejazdów) 6.6zł za przejazd - bilet ważny na trasie: Bodzanów/Przebieczany/Wieliczka do Krakowa.

  • Bochnia <-> Wieliczka w cenie 240 zł (30 przejazdów) - bilet ważny na trasie: Bochnia/Łapczyca/Moszczenica/Chełm/Targowisko/Grodkowice do Krakowa

ULGI

LPUprawnieniDokument uprawniający do ulgiSK-BUS
Osoby niepełnosprawne
1Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencji Orzeczenie komisji lekarskiej + dowód tożsamości37%
Zaświadczenia KRUS, ZUS + dowód tożsamości
Legitymacje emeryta wojskowego lub policyjnego ze wskazaniem poziomu niepełnosprawności + dowód tożsamości
Legitymacja osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności + dowód tożsamości
2Osoby niewidome ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub I grupą inwalidzką lub niezdolne do samodzielnej egzystencjiDokument wymieniony w poz. 1 z inf. o niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku lub symbolem niepełnosprawności "04-O"51%
3Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką Dokument wymieniony w poz. 1 (dla umiarkowanego stopnai niepełnosprawności lub II gr. Inw.) z inf. o niepełnosprawności z tytułu stanu narządu wzroku lub symbolem niepełnosprawności "04-O"37%
4Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (musi podróżować z osobą niesamodzielną)dokumenty osoby niesamodzielnej z poz. 195%
5Przewodnicy osób niewidomych (musi podróżować z osobą niewidomą)dokumenty osoby niesamodzielnej z poz. 295%
Inwalidzi wojenni
6Cywilna Niewidoma ofiara działań wojennychLegitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych78%
7KombatantLegitymacja kombatancka37%
8Inwalida wojennyksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o cześciowej niezdolności do pracy37%
9Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowanaksiążka inwalidy wojennego lub wojskowego zawierająca inf. o zaliczeniu do I grupy inwal. lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji78%
10Opiekun Inwalidy wojennego I grupy (podróżuje wraz z inwalidą)dokument z poz. 995%
11Weteran działań wojennych poza granicami państwalegitymacja weterana poszkodowanego + legitymacja emeryta-rencisty37%
Dzieci, Studenci, Doktoranci
12Dzieci do 4 roku życia - bez miejsca siedzacegoDokument potwierdzający wiek dziecka100%
13Dzieci do 4 roku życia - z miejscem siedzącymDokument potwierdzający wiek dziecka78%
14Dziecko powyżej 4 roku do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnegoDokument potwierdzający wiek dziecka37%
zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydane przez Dyrektora Szkoły Podstaw.
Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
15Dzieci niepełnosprawne uczeszczające do szkoły (od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życiaLeg. przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego78%
Leg. szkolna dla dziecka niepełnosprawnego
Leg. szkolna + Dokument z poz. 16
16Dzieci niepełnosprawne nie uczeszczające do szkoły (od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24 roku życiaLeg. osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia78%
Leg. osoby niepełnosprawnej
Orzeczenie komisji lekarskiej
17Student niepełnosprawny ( od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 26 roku zycialegitymacja studencka + dokument potwierdzający niepełnosprawność78%
18Opiekun dziecka niepełnosprawnego (od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) dokumenty dziecka z poz. 16 lub zaświadczenie wydane przez szkołę, szpital, przychodnię78%